Svarbi informacija

Svarbi informacija pacientui

Informuojame Jus, kad, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimus, norintys gydytis mūsų klinikoje pacientai turi pasirašyti Odontologijos ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartį.

Sutartyje nurodytos pagrindinės Klinikos ir Paciento teisės bei pareigos, pagrindiniai šalių įsipareigojimai.

Prašome atidžiai susipažinti su sutarties sąlygomis.

Kilus klausimams – prašome kreiptis į Jus gydantį gyd. odontologą ir/ar burnos priežiūros specialistą, kurie atsakys į visus Jums iškilusius klausimus.

Taip pat visi pacientai pasirašytinai supažindinami su galimomis rizikomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis. Tai nereiškia, kad Jums tai gali atsitikti, tačiau žinoti būtina.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 11 straipsnio 5 punktu, „pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas“. Dėl to Klinikoje prašome užpildyti sveikatos būklės anketą.

Reaguodami į Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymą paruošėme vidaus tvarkos taisykles, kuriose aptarta kreipimosi į odontologijos kliniką „Žavesys“ tvarka, centro teisės ir pareigos, paciento teisės ir pareigos, paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka, informacijos apie sveikatos būklę teikimo bei ginčų ir konfliktų sprendimo tvarkomis bei kiti klausimai.

Prašome atidžiai susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis, pasirašydami Odontologijos ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartį Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir su vidaus tvarkos taisyklėmis.

Informuojame Jus, kad viena iš pagrindinių paciento prievolių yra susipažinimas su siūlomu gydymo (tyrimo) planu ir sutikimo su juo patvirtinimas pasirašant.

Pasirašydami po gydymo (tyrimo) planu jūs patvirtinate, kad su Jumis aptarta Jūsų burnos ertmės būklė, tyrimo ir gydymo planas, kaina, gydymo eiga, Jums suprantamai išaiškinti gydymo metodai ir gydymo prognozė bei alternatyvūs gydymo būdai, esate informuotas apie galimas gydymo metu rizikas ir komplikacijas gydymo eigoje.

Pažymime, kad pacientas turi teisę bet kada atsisakyti siūlomo gydymo ir/ar tyrimo, apie tai informuodamas gydantį gyd. odontologą ir/ar burnos priežiūros specialistą. Atsisakymas įforminamas raštu ambulatorinėje kortelėje ir/ar kituose medicininiuose dokumentuose, po atsisakymu pacientas turi pasirašyti.

Jei Jūs protezuojatės dantis turite žinoti, kad Jums bus pateikta informacija apie siūlomą dantų protezo konstrukciją, spalvą ir kt. Jūsų sutikimas patvirtinamas parašu.

Kai jūsų dantų protezas bus pagamintas – jo tinkamumą Jūs patvirtinsite savo parašu. Taip pat Jūs gausite dantų protezų naudojimo instrukciją.